Zdjęcia

Edycja VIII  (2022) – Małecz

Edycja VII  (2021) – Grotniki k. Łodzi

Edycja VI  (2020) – Dzierżązna

Edycja V  (2019) – GWPK Wschód

Edycja IV  (2018) – GWPK Zachód

Edycja III  (2017) – Zalew Jeziorsko

Edycja II  (2016) – Las Wiączyński

Edycja I  (2015) – Las Łagiewnicki